×

BuurtKadoos

7 juni 2019

Mijn bedrijf wordt overgenomen, wat gebeurt er met mijn deelname aan BuurtKadoos?

Zoals waarschijnlijk bekend is worden de lopende overeenkomsten bij overnames van bedrijven in principe overgenomen door de nieuwe eigenaar. Dit zou betekenen dat (naam bedrijf) de rechtsgeldig vertegenwoordigde van de overeenkomst is en dat deze daarmee nog steeds geldig is.

Echter, wanneer (naam bedrijf) bij de overname de overeenkomst van Buurt & Co niet heeft overgenomen, zullen wij een eindfactuur opmaken en zal (naam bedrijf) geen verdere verplichtingen hebben ten aanzien van Buurt & Co, en dus ook geen facturen meer ontvangen.

De eindafrekening is het gemiddelde bedrag van de afgelopen facturen maal het aantal resterende maandelijkse verzendperiodes.

Om dit in orde te maken, vernemen we graag bij wie de betaalverplichting van de resterende verzendingen ligt.

Geplaatst door: Sonny
Categorie: Ondernemers, Tips